Garden PUB Rosina (piváreň & pizzéria), Do Majera 13, 013 22 Rosina

Koľko stojí a dokumenty

Koľko stojí svadba a aké dokumenty potrebujete

Predtým než začnete plánovať, čo všetko treba na svadbu, ujasnite si, či chcete civilný alebo cirkevný sobáš.

1. Civilný obrad môže prebehnúť prakticky na akomkoľvek mieste, ktoré matričný úrad označí za vhodné. Na príslušnej matrike musíte následne predložiť tieto dokumenty, a to 7 dní pred plánovaným termínom sobáša:

  1. oba rodné listy,
  2. oba platné občianske preukazy,
  3. platné občianske preukazy dvoch plnoletých svedkov.

Potom na matrike vyplníte Žiadosť o uzavretie manželstva. Ak chcete uzavrieť manželstvo pred iným matričným úradom, než v mieste vášho trvalého bydliska, musíte požiadať o delegačný list. Ten vám vystaví na požiadanie matričný úrad v mieste vášho trvalého bydliska.

2. Cirkevný obrad je spravidla možný len v kostole alebo kaplnke. O vykonanie cirkevného obradu musíte požiadať aspoň tri mesiace pred plánovaným termínom svadby na farskom úrade podľa miesta vášho bydliska. A to kvôli príprave na manželstvo, ktorú budete musieť absolvovať. K vybaveniu cirkevného obradu si pripravte:

  1. krstný list a licenciu k sobášu (ak žiadate o sobáš mimo vašej farnosti, ktoré vám tam vystavia),
  2. oba platné občianske preukazy,
  3. oba rodné listy.

Za prenájom kostola sa väčšinou neplatí a dátum a čas si môžete dohodnúť kedykoľvek. 

www.gardenpubrosina.sk, 041/598 32 19